Usługi księgowe

Księgowość i prowadzenie ksiąg rachunkowych

uslugi ksiegowe

W ramach świadczonych usług księgowych w zależności od wielkości obrotów oraz oczekiwań i wymogów opracowujemy optymalne rozwiązania i dążymy do najefektywniejszej obsługi każdego Klienta.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg handlowych zobligowane są spółki kapitałowe oraz wszystkie pozostałe podmioty w tym osoby fizyczne, spółki osób których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły kwotę 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Zakres oferowanych przez nas usług dla ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości finansowej:

 1. Sporządzenie wraz z Klientem zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 2. Przygotowanie bazy danych (otwarcie ksiąg rachunkowych).
 3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych na bazie dokumentów przekazanych przez Klienta zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez:
 • Gromadzenie oraz dekretowanie i księgowanie w porządku chronologicznym i syntetycznym dokumentów otrzymanych od Zleceniodawcy.
 • Regularne prowadzenie ksiąg rachunkowych - księgi głównej i ksiąg pomocniczych, dziennika, ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald narastająco kont księgi głównej - syntetycznych i analitycznych.
 1. Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych zgodnie wymogami ustawy o rachunkowości.
 2. Sporządzanie okresowych zestawień należności oraz wezwań do zapłaty i zobowiązań.
 3. Wykonywanie okresowych raportów grupowych zgodnie z wyznacznikami Klienta.
 4. Wycena aktywów i pasywów zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 5. Przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątku zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 6. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz kalkulacja wyniku finansowego przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 7. Realizowanie pozostałych czynności związanych z zamknięciem roku obrotowego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 8. Współpraca z audytorami Klienta.
 9. Prowadzenie ewidencji zależnie od wymogów Klienta.

Przygotowywanie rozliczeń podatkowych

 1. Wyliczenie miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.
 2. Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży, kalkulacji oraz sporządzanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji podatku od towarów i usług (VAT).
 3. Kalkulacja podatku oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
 4. Sporządzanie pozostałych deklaracji wymaganych przepisami prawa podatkowego.
 5. Raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego i przygotowywanie innych koniecznych rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych.
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym.
 7. Kontakt z organami podatkowymi.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) zobligowane są osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły równowartości 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Zakres oferowanych przez nas usług dla prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów

 1. Przygotowanie bazy danych (otwarcie księgi).
 2. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.(z późn. zm.) poprzez:
 • Kompletowanie w zbiory oraz księgowanie w porządku chronologicznym i syntetycznym dokumentów otrzymanych od Zleceniodawcy
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień zapisów księgi.
 • Przygotowywanie okresowych zestawień należności oraz wezwań do zapłaty i zobowiązań.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa, w rozumieniu odrębnych przepisów, przekracza 1.500 zł.
 • Przygotowanie okresowych raportów zgodnie ze standardami Klienta.
 • Prowadzenie ewidencji zależnie od wymogów Klienta.

Przygotowywanie rozliczeń podatkowych

 1. Wyliczenie miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 2. Kalkulacja podatku oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
 3. Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży, sporządzanie kalkulacji oraz miesięcznych / kwartalnych deklaracji podatku od towarów i usług (VAT).
 4. Sporządzenie pozostałych deklaracji wymaganych przepisami prawa podatkowego.
 5. Raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego i przygotowywanie innych koniecznych rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych.
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 7. Kontakt z organami podatkowymi.

Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego

Zasady rozliczania w formie ryczałtu ewidencjonowanego reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych, których właścicielami są osoby fizyczne,  jeżeli osiągnięte przez nie przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki pod warunkiem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy. Obowiązek opłacania podatku dochodowego na zasadach stawek ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych uzależnionych jest od rodzaju prowadzonej działalności.

Zakres oferowanych przez nas usług dla prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego:

 1. Prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury.
 4. Przygotowywanie rozliczeń podatkowych
 5. Wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność
 6. Sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
 7. Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie ewidencji niezbędnych dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji.
 8. Kalkulacja podatku oraz sporządzanie pozostałych deklaracji wymaganych przepisami prawa podatkowego.
 
 • Biuro Rachunkowe Szczecin

  Nasze Biuro Rachunkowe zajmuje się świadczeniem usług z zakresu rachunkowo – księgowego. Wykwalifikowana kadra Biura Rachunkowego Szczecin pomoże uporać się z zagadnieniami rachunkowymi. Profesjonalne podejście Biura Rachunkowego Szczecin doceniło wielu właścicieli firm. Dołącz do nich!

 • Księgowość Szczecin

  Poszukują Państwo zawodowej i godnej zaufania księgowości w Szczecinie? Nasze Biuro Rachunkowe to obsługa naprawdę najwyższej klasy. Zachęcamy do korzystania z usług księgowości Szczecin, bowiem nasi Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo księgowe oraz finansowe.

 • Tania Księgowość Szczecin

  Cena to na ogół jeden z ważniejszych czynników, który się bierze pod uwagę szukając różnego rodzaju usług. Tak jest też w przypadku księgowości. Tania Księgowość Szczecin odznacza się przystępnymi cenami i równocześnie wysoką jakością oferowanych usług. Taniej, nie zawsze znaczy gorzej. Tania Księgowość Szczecin to gwarancja niskich cen i profesjonalnej obsługi.

 • Księgowa Szczecin

  Do niektórych zawodów trzeba mieć specjalne predyspozycje. Tak jest też z zawodem księgowej. Personel Naszego Biura Rachunkowego posiada wieloletnie doświadczenie oraz pasję do księgowości.  Nasze Biuro Rachunkowe wyróżnia profesjonalizm, dlatego świadczy usługi umiejętnie i odpowiedzialnie. Księgowa Szczecin w Naszym Biurze Rachunkowym dzięki kwalifikacjom i znawstwu tematu jest godna zaufania.

 • Biuro Podatkowe Szczecin

  Nasze Biuro Rachunkowe otwiera się na potrzeby Klientów. Szukając optymalnych rozwiązań podatkowych zapewnia im dodatkowe oszczędności. Biuro Podatkowe Szczecin pomaga w rozwiązywaniu wszelkich trudności podatkowych. Zmieniające się przepisy prawa podatkowego utrudniają prawidłowo zarządzać firmą. Biuro Podatkowe Szczecin jest zawsze na bieżąco, po to by efektywnie pomagać Klientom.

 • Tanie Biuro Rachunkowe Szczecin

  Nasze Biuro Rachunkowe Szczecin zapewnia obsługę zgodną z najwyższymi standardami rachunkowości. Nasze Biuro Rachunkowe to tanie biuro rachunkowe w Szczecinie, gwarantujemy konkurencyjne ceny usług.  Nasze tanie biuro rachunkowe w Szczecinie zapewnia rzetelną i profesjonalną obsługę z zakresu rachunkowo-księgowego. Działania naszego taniego biura rachunkowego w  Szczecinie poparte są wieloletnim doświadczeniem. Cechuje je kompetencja i odpowiedzialność.

BIURO RACHUNKOWE
Katarzyna Makiewicz
Al. Powstańców Wielk. 22/U2
70-110 Szczecin
tel. 091 88 03 848
kom. 501 576 121,  510 105 364

mapka

szukaj na stronie