Rozliczanie opłat środowiskowych

Opłaty środowiskowe

oplaty srodowiskowe

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie sporządzania ewidencji i sprawozdań oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Opłata środowiskowa jest taką samą należnością publicznoprawną jak podatki czy składki na ubezpieczenie społeczne, której podlegają niemal wszyscy przedsiębiorcy, a także – w znacznie węższym zakresie - osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami.

Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat środowiskowych

 • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami,
 • osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
 • osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie z niego wymaga uzyskania pozwolenia.

Zakres opłat 

Czynności podlegające obowiązkowi opłat:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych oraz morskich wód wewnętrznych;
 • składowanie odpadów

Sposób naliczania opłat

Obowiązuje  zasada samonaliczania (nie urząd, ale podatnik we własnym zakresie dokonuje wyliczeń opłaty i bez osobnego wezwania składa je w urzędzie marszałkowskim wraz z deklaracją). Oznacza to, że przedsiębiorcy w każdym półroczu powinni prowadzić ewidencję, która następnie umożliwi im ustalenie należnych opłat. Podstawę naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska stanowi wielkość wprowadzonego ładunku zanieczyszczeń.

Sankcje karne

Przedsiębiorca, który korzysta ze środowiska, a się z tego nie rozlicza, naraża się na kary. Konsekwencje mogą być różnorodne, a należą do nich m. in.:

 • zapłata zaległości wraz z należnymi odsetkami;
 • nałożenie kar administracyjnych; 

Kary mogą być nałożone nawet wtedy, gdy nie powstał obowiązek uiszczenia opłaty, ale firma nie przedstawiła ewidencji z informacjami dotyczącymi korzystania ze środowiska oraz o wysokości wyliczonych opłat. Podmiot korzystający ze środowiska poprzez wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi bez zezwolenia, zobowiązany jest do uiszczania podwyższonych opłat.

Zaległości w regulowaniu opłat środowiskowych

Przedsiębiorca, który nie dopełnia obowiązku rozliczenia się z należnych opłat za korzystanie ze środowiska, w każdym czasie może wyliczyć i uiścić opłaty za lata ubiegłe. Jeśli w wyniku rozliczenia powstała konieczność zapłaty opłaty środowiskowej to w przypadku jej nieuiszczenia w terminie powstaje zaległość. W takiej sytuacji od tej zaległości naliczyć należy także odsetki zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.
Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają, wraz z odsetkami za zwłokę, przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawy prawne opłat środowiskowych:

 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2005 nr 260, poz. 2176 z późn. zm.).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z 20 września 2007 r. (MP nr 68, poz. 754)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. nr 196, poz. 1217)
 • Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r. nr 97, poz. 816)
 
 • Tanie Biuro Rachunkowe Szczecin

  Nasze Biuro Rachunkowe Szczecin zapewnia obsługę zgodną z najwyższymi standardami rachunkowości. Nasze Biuro Rachunkowe to tanie biuro rachunkowe w Szczecinie, gwarantujemy konkurencyjne ceny usług.  Nasze tanie biuro rachunkowe w Szczecinie zapewnia rzetelną i profesjonalną obsługę z zakresu rachunkowo-księgowego. Działania naszego taniego biura rachunkowego w  Szczecinie poparte są wieloletnim doświadczeniem. Cechuje je kompetencja i odpowiedzialność.

 • Tania Księgowość Szczecin

  Cena to na ogół jeden z ważniejszych czynników, który się bierze pod uwagę szukając różnego rodzaju usług. Tak jest też w przypadku księgowości. Tania Księgowość Szczecin odznacza się przystępnymi cenami i równocześnie wysoką jakością oferowanych usług. Taniej, nie zawsze znaczy gorzej. Tania Księgowość Szczecin to gwarancja niskich cen i profesjonalnej obsługi.

 • Biuro Rachunkowe Szczecin

  Nasze Biuro Rachunkowe zajmuje się świadczeniem usług z zakresu rachunkowo – księgowego. Wykwalifikowana kadra Biura Rachunkowego Szczecin pomoże uporać się z zagadnieniami rachunkowymi. Profesjonalne podejście Biura Rachunkowego Szczecin doceniło wielu właścicieli firm. Dołącz do nich!

 • Księgowość Szczecin

  Poszukują Państwo zawodowej i godnej zaufania księgowości w Szczecinie? Nasze Biuro Rachunkowe to obsługa naprawdę najwyższej klasy. Zachęcamy do korzystania z usług księgowości Szczecin, bowiem nasi Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo księgowe oraz finansowe.

 • Biuro Podatkowe Szczecin

  Nasze Biuro Rachunkowe otwiera się na potrzeby Klientów. Szukając optymalnych rozwiązań podatkowych zapewnia im dodatkowe oszczędności. Biuro Podatkowe Szczecin pomaga w rozwiązywaniu wszelkich trudności podatkowych. Zmieniające się przepisy prawa podatkowego utrudniają prawidłowo zarządzać firmą. Biuro Podatkowe Szczecin jest zawsze na bieżąco, po to by efektywnie pomagać Klientom.

 • Księgowa Szczecin

  Do niektórych zawodów trzeba mieć specjalne predyspozycje. Tak jest też z zawodem księgowej. Personel Naszego Biura Rachunkowego posiada wieloletnie doświadczenie oraz pasję do księgowości.  Nasze Biuro Rachunkowe wyróżnia profesjonalizm, dlatego świadczy usługi umiejętnie i odpowiedzialnie. Księgowa Szczecin w Naszym Biurze Rachunkowym dzięki kwalifikacjom i znawstwu tematu jest godna zaufania.

BIURO RACHUNKOWE
Katarzyna Makiewicz
Al. Powstańców Wielk. 22/U2
70-110 Szczecin
tel. 091 88 03 848
kom. 501 576 121,  510 105 364

mapka

szukaj na stronie