Usługi księgowe

Księgowość i prowadzenie ksiąg rachunkowych

uslugi ksiegowe

W ramach świadczonych usług księgowych w zależności od wielkości obrotów oraz oczekiwań i wymogów opracowujemy optymalne rozwiązania i dążymy do najefektywniejszej obsługi każdego Klienta.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg handlowych zobligowane są spółki kapitałowe oraz wszystkie pozostałe podmioty w tym osoby fizyczne, spółki osób których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły kwotę 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Zakres oferowanych przez nas usług dla ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości finansowej:

 1. Sporządzenie wraz z Klientem zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 2. Przygotowanie bazy danych (otwarcie ksiąg rachunkowych).
 3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych na bazie dokumentów przekazanych przez Klienta zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez:
 • Gromadzenie oraz dekretowanie i księgowanie w porządku chronologicznym i syntetycznym dokumentów otrzymanych od Zleceniodawcy.
 • Regularne prowadzenie ksiąg rachunkowych - księgi głównej i ksiąg pomocniczych, dziennika, ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald narastająco kont księgi głównej - syntetycznych i analitycznych.

Więcej…

 

Kadry i płace

Obsługa kadrowo płacowa

kadry place

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje obsługę firm w zakresie prowadzenia i administrowania kadr oraz kalkulacji wynagrodzeń.

Podjęcie współpracy z naszym biurem spowoduje, że wszystkie obowiązki nałożone na pracodawcę a wynikające z Kodeksu Pracy i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będą realizowane przez wykwalifikowaną kadrę w sposób rzetelny i profesjonalny.

Zakres oferowanych przez nas usług:

Obsługa kadrowa

 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracy.
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami..
 • Przygotowywanie dokumentów do ewidencji czasu pracy.
 • Prowadzenie wszystkich spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi np. ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom potrzebnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
 • Prowadzenie i uaktualnianie spisu badań lekarskich i szkoleń bhp.
 • Zbieranie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego.
 • Tworzenie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulamin wynagradzania,).
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy art. 13 ust. 7 pdof).
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
 • Poradnictwo z zakresu rozwiązywania bieżących problemów kadrowych w firmie.
 • Wsparcie przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.
 • Pomoc w przygotowaniu procedur rozliczania pracowników

Więcej…

 

Podatki

Obsługa podatkowa firm i osób fizycznych

podatki

Doradztwo podatkowe świadczone przez Nasze Biuro Rachunkowe  to kompleksowe usługi obejmujące wszystkie aspekty działaności gospodarczej. Naszym głównym celem jest wspieranie Klientów w obszarze usług podatkowych oraz badania sprawozdań finansowych.

Stała obsługa doradcza pozwala na bardzo dobre zapoznanie się z sytuacją ekonomiczno-podatkową każdego z naszych Klientów, co z kolei wpływa pozytywnie na trafność i efektywność proponowanych rozwiązań. Współpracujemy z cenionymi kancelariami doradztwa podatkowego oraz biegłymi rewidentami. Opracowujemy rozwiązania pozwalające naszym Klientom działać efektywnie i wydajnie.

Doradztwo podatkowe

 1. Przeprowadzanie audytu podatkowego
 2. Sporządzanie opinii podatkowych
 3. Optymalizacja podatkowa
 4. Obsługa kontroli podatkowych
 5. Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych
 6. Realizowanie formalności związanych z rejestracją firmy
 7. Przekształcanie oraz rejestracja podmiotów gospodarczych
 8. Pomoc w wyborze najbardziej odpowiedniej formy opodatkowania
 9. Reprezentowanie klienta przed organami us, zus, uks
 10. Wyprowadzanie zaległości księgowych
 11. Nadzór nad istniejącą komórką księgową
 12. Przygotowywanie konsolidacji sprawozdań finansowych
 13. Opracowywanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów pracy, wynagrodzeń, itp.

Więcej…

 

Księgowość dla służby zdrowia

Rozliczenia księgowe działalności leczniczej i pracowników służby zdrowia

sluzba zdrowia

Jesteśmy - jako bardzo nieliczni w Szczecinie-biurem rachunkowym specjalizującym się w  obsłudze kadrowo-księgowo-podatkowej osób świadczących swoje usługi na rzecz służby zdrowia.

Ponieważ naszymi klientami są już od przeszło 10-ciu lat lekarze kontraktowi, lekarze stomatolodzy oraz  inni pracownicy służby zdrowia: pielęgniarki i położne, rehabilitanci i laboranci, psycholodzy, technicy dentystyczni….  posiadamy bardzo duże doświadczenie w obsłudze tego typu podmiotów. Znamy  potrzeby i specyfikę branży, a ogromna gama doświadczeń w tej dziedzinie zdobyta przez lata pracy i odbytych kontroli, pozwala sprawnie i bezbłędnie obsługiwać Państwa firmy.

Dogodne warunki obsługi księgowej

Jesteśmy w stanie zaoferować Państwu bardzo dobre warunki obsługi księgowej i to w bardzo atrakcyjnej cenie. Za miesięczną obsługę kadrowo-księgową – proponujemy opłatę w wysokości 150 złotych netto (w tej opłacie miesięcznej mieszczą się wszystkie małe podmioty nie zatrudniające pracowników, których  ilość dokumentów księgowych w miesiącu nie przekracza 20 szt – jest to cena za kompleksową obsługę rozliczeń zarówno z zus jak i urzędem skarbowym bieżącego miesiąca).

Więcej…

 

Rozliczanie opłat środowiskowych

Opłaty środowiskowe

oplaty srodowiskowe

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie sporządzania ewidencji i sprawozdań oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Opłata środowiskowa jest taką samą należnością publicznoprawną jak podatki czy składki na ubezpieczenie społeczne, której podlegają niemal wszyscy przedsiębiorcy, a także – w znacznie węższym zakresie - osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami.

Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat środowiskowych

 • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami,
 • osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
 • osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie z niego wymaga uzyskania pozwolenia.

Więcej…

 
 • Tania Księgowość Szczecin

  Cena to na ogół jeden z ważniejszych czynników, który się bierze pod uwagę szukając różnego rodzaju usług. Tak jest też w przypadku księgowości. Tania Księgowość Szczecin odznacza się przystępnymi cenami i równocześnie wysoką jakością oferowanych usług. Taniej, nie zawsze znaczy gorzej. Tania Księgowość Szczecin to gwarancja niskich cen i profesjonalnej obsługi.

 • Księgowość Szczecin

  Poszukują Państwo zawodowej i godnej zaufania księgowości w Szczecinie? Nasze Biuro Rachunkowe to obsługa naprawdę najwyższej klasy. Zachęcamy do korzystania z usług księgowości Szczecin, bowiem nasi Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo księgowe oraz finansowe.

 • Tanie Biuro Rachunkowe Szczecin

  Nasze Biuro Rachunkowe Szczecin zapewnia obsługę zgodną z najwyższymi standardami rachunkowości. Nasze Biuro Rachunkowe to tanie biuro rachunkowe w Szczecinie, gwarantujemy konkurencyjne ceny usług.  Nasze tanie biuro rachunkowe w Szczecinie zapewnia rzetelną i profesjonalną obsługę z zakresu rachunkowo-księgowego. Działania naszego taniego biura rachunkowego w  Szczecinie poparte są wieloletnim doświadczeniem. Cechuje je kompetencja i odpowiedzialność.

 • Biuro Rachunkowe Szczecin

  Nasze Biuro Rachunkowe zajmuje się świadczeniem usług z zakresu rachunkowo – księgowego. Wykwalifikowana kadra Biura Rachunkowego Szczecin pomoże uporać się z zagadnieniami rachunkowymi. Profesjonalne podejście Biura Rachunkowego Szczecin doceniło wielu właścicieli firm. Dołącz do nich!

 • Księgowa Szczecin

  Do niektórych zawodów trzeba mieć specjalne predyspozycje. Tak jest też z zawodem księgowej. Personel Naszego Biura Rachunkowego posiada wieloletnie doświadczenie oraz pasję do księgowości.  Nasze Biuro Rachunkowe wyróżnia profesjonalizm, dlatego świadczy usługi umiejętnie i odpowiedzialnie. Księgowa Szczecin w Naszym Biurze Rachunkowym dzięki kwalifikacjom i znawstwu tematu jest godna zaufania.

 • Biuro Podatkowe Szczecin

  Nasze Biuro Rachunkowe otwiera się na potrzeby Klientów. Szukając optymalnych rozwiązań podatkowych zapewnia im dodatkowe oszczędności. Biuro Podatkowe Szczecin pomaga w rozwiązywaniu wszelkich trudności podatkowych. Zmieniające się przepisy prawa podatkowego utrudniają prawidłowo zarządzać firmą. Biuro Podatkowe Szczecin jest zawsze na bieżąco, po to by efektywnie pomagać Klientom.

BIURO RACHUNKOWE
Katarzyna Makiewicz
Al. Powstańców Wielk. 22/U2
70-110 Szczecin
tel. 091 88 03 848
kom. 501 576 121,  510 105 364

mapka

szukaj na stronie